Számíthatunk Egymásra

Hiszem, hogy a polgármesterség nem pozíció,hanem szolgálat a településért, annak közösségéért.

fotóm 2019

Tisztelt Kaposfőiek,

Kedves Választópolgárok, Barátaim...!

 

 

A 2019. évi választási eljárás végéhez közeledve vállalásomnak megfelelően tájékoztatom Önöket, Benneteket, POLGÁRMESTERKÉNT, mely feladatok folytatásában, elkezdésében és végig-vitelében látom településünk fenntartásának és fejlesztésének teendőit és lehetőségeit.

Polgármesteri munkám folytatásakor továbbra is fontos az eddigi értékekre való támaszkodás, a közös gondolkodás. Programomat is ennek értelmében fogalmaztam meg és osztom meg Önökkel, Veletek.

Bizalmukkal, az Önök támogatásával polgármesteri szolgálatom folyatásakor az alábbi célok megvalósítását kívánom szolgálni.

1. A rezsicsökkentés keretében a lakossági terhek csökkentése

2. Legyen élhető, tetszetős, családbarát a településünk,

3. A helyi Hivatalban, az ügyeinket tudjuk helyben elintézni

4. Önkormányzati vagyonunk gyarapodjék

5 Lakosságunk jóléte fokozódjék, legyen munka-jövedelem lehetőség, a ténylegesen rászorulókat tudjuk támogatni

6. Lakosaink tudjanak helyben szórakozni, fiataljainkat vonzza az itt maradás lehetősége

7. Vállalkozásaink megelégedéssel működjenek

8. Kaposfő hírnevének, elismertségének növelése

 

TEVÉKENYSÉGJAVASLATOK a Rezsicsökkentés szellemében

A fenti célok elérése az alábbiakkal oldható meg:

 

✓     Energiatakarékosságot biztosító beruházások folytatása

➢     a település energiköltségének jelentős csökkentését indítottuk el, melyre azért volt szükség, hogy a település üzemeltetése, rezsije kevesebb legyen

➢     ezt folytatni, bővíteni kell

➢     ezért sajnálom, hogy nem sikerült az elnyert támogatás ellenére sem tisztán elektromos üzemű gépjárművet beszerezni

✓     Intézmények fűtése, világítása

➢     Összetett feladatként a környezetünk terhelése mellett, a költségek csökkentését is szolgálják a tervezett fejlesztések. Korszerű energiatakarékos megújuló energiákat használó fűtési, elektromos energiát termelő és felhasználó eszközök további beszerzését folytatni kell.

✓    A szennyvízelvezetés és kezelés megoldása

➢     Az elmúlt években a szennyvízelhelyezés és elvezetés kérdésében külső forrást nem sikerült szereznünk.

➢     A szennyvízkezelés megoldása fontos, mindenki az első helyen említi és alapvető feltételnek tekinti. Szerintem is fontos. Ezt meg kell valósítani.

➢     Több megoldás is létezik.

➢     Az azonnali szippantóautós gyökérzónás szennyvíztelep megvalósítására kész tervekkel rendelkezünk, mely megvalósítása révén 1 Euro/m3  lehetne a szippantás díja

➢     Ez a megoldás a csatornahálózat kialakításáig jelentene megfizethető megoldást gondjainkra

✓    Ivóvíz probléma megoldása

➢     Jelenleg mind mennyiségi, mind minőségi problémáink vannak.

➢     A KEHOP pályázat keretében a kiválasztott kivitelező a megvalósítás előkészítő munkálatait végzi.

✓    Új 3 csoportos Óvoda és Bölcsöde építése

➢     az elnyert pályázat révén a kivitelezés előkészítése zajlik,

➢     a közbeszerzés zajlik, amely lefolytatása elengedhetetlen feltétele annak, hogy a korábban már jelzett plusz támogatás elérhető legyen

✓     Utak, járdák, buszvárók felújítása, létesítése, építése

➢     A vadászdombi utca szilárd, aszfaltburkolattal történő ellátására pályázat került beadásra

➢     A Kossuth L. utca mindkét oldalán történő járda-kerékpárút kialakítására a kivitelezés előkészítése zajlik

✓      Kulturális rendezvények tartása 2019-2024-ben

➢     a helyi igényeknek megfelelően a közösségek bevonásával 3 évre előre megtervezett, programokkal rendelkezünk

➢     a programok kivitelezésére közösségek jelentkeztek, s vállalták azok megvalósítását

✓    Köz- és közlekedésbiztonság

➢     A térfigyelő kamerák a további rendszerbővítés előtt állnak

➢     Fontos a rendőrséggel és polgárőrséggel az együttműködés továbbfejlesztése, a rendőri jelenlét sűrítése.

✓    A közigazgatás

A felálló testületeknek, (Közös Hivatal) az egyik első intézkedése kell, hogy legyen, hogy a Közös Hivatal központja Kaposfőn legyen.

Az új testületnek lesz majd 60 napja, hogy döntsön abban, hogy a jelenlegi együttműködés helyett,  új szövetségben működtesse a Hivatalt.

Olyan Hivatalt hozunk létre, ahol a köszönés után az első kérdés az legyen: Miben segíthetünk?

 

A 2019-2024. évi gazdasági programban a fejlesztési feladatok időszerűek, megvalósításukra reális esélyt látok. Végrehajtásuk a program időszakában - éves költségvetések összeállításakor kialakított rangsorolással, külső források bevonásával, lakossági összefogással - biztosítható.

A következő testületre több mint 500 millió Ft fejlesztés, beruházás lehetőségét hagytuk.

Bírálati szakaszban van 3 pályázatunk, mely révén 95 millió Ft összegű fejlesztés válhat megvalósíthatóvá, ezek között szerepel a :

  • Vadászdombi utca pormentesítése, aszfaltbukolattal történő ellátása,
  • a Katolikus temető Ravatalozójának felújítása, bővítése,
  • a Kultúrház energetikai megújítása, energiaköltségének kinullázása.

 

Polgármesteri programom megvalósításához az alábbiakra van szükség:

-       Polgármesterré választásomhoz kapjam meg az Önök bizalmát, támogatását

-       Kaposfői központtal létesüljön Közös Önkormányzati Hivatal

-       A Képviselőtestület hagyja jóvá a gazdasági programomat

-       A Hivatal szolgálja, segítse annak megvalósítását, szolgálja a település polgárainak érdekét

-       A szakmai stáb gondoskodjon a megfelelő források eléréséről, szabályszerű felhasználásáról, az összehangolt fejlesztésről

 

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Programomban összefoglaltam mindazt a tevékenységsort, melyet már elvégzünk, s melyeknek az elkezdését fontosnak tartom, tartjuk.

Kérem Önöket, hogy éljünk választópolgári kötelezettségünkkel.

2019.OKTÓBER 13-ÁN, MENJÜNK EL SZAVAZNI!

Szavazatukkal adják felhatalmazásukat polgármesteri szolgálatom folytatására, válasszuk meg a program megvalósítását segíteni tudó és akaró települési képviselőket, járuljunk hozzá a megyei közgyűlés felállításához.

Csak együtt sikerülhet!

Az elmúlt években olyan folyamatok indultak el, melyek megteremtik a lehetőségét a folyamatos fejlődésnek, a lakossági terhek csökkentésének. Ezek az eredmények az elmúlt évek alatt annak voltak köszönhetők, hogy a Képviselő-testület nagy része elkötelezett a település felé, nem pedig az egyéni érdekeit képviselte.

Azt akarjuk ugyanakkor, hogy Kaposfő ne álljon meg félúton…

A szavazófülkében a választások napján, október 13-án 6.00-tól, 19.00- óráig a Polgármesteri Hivatal (Kossuth L. u. 221.), valamint a a volt Takarékszövetkezet mögötti klubhelyiség (Kossuth L. u. 163.), helyszíneken nyilváníthatjuk ki az akaratunkat, minél többen tegyük ezt!

 

KÖSZÖNÖM BIZALMUKAT!

 

Sztányi Tibor

polgármester jelölt

Vissza az előző oldalra

Hozzászólások

Még nem szólt hozzá senki. Véleményed, kérdésed van?! Légy Te az első, írj!

Szólj hozzá Te is!

Ellenőrző kód:

A moderálási irányelveket elfogadom

Ugrás fel