Szabadtéri tűzgyújtás

A szabadtéri tűzgyújtás szabályait jelenleg Kaposfőn rendelet nem szabályozza.

Tűzgyújtás

A Képviselő-testület a márciusi ülésén tervezi a rendelet megvitatását és megalkotását.

Kérem véleményével segítse a testület munkáját.

Jelenleg az alábbi szabályozás van érvényben.

Tisztelt  lakók!

A szabadtéri tüzek szempontjából  a tavasz a legveszélyesebb  időszak, hiszen a jó időben egyre töb­ ben választanak  szabadtéri  programokat  vagy kezdik meg a kerti munkálatokat.  A veszélyt egyrész­ ről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz.

Felhívom  figyelmüket, hogy 2015. március 5.-vel hatályba  lépett az 54/2014. (XII5.) BM rendelet­ tel kiadott Új Országos Tűzvédelmi Szabályzat, (továbbiakban:  OTSZ) melyben a szabadtéri tűz­ gyújtás és tűzmegelőzés szabályai jelentősen változtak a régi szabályozáshoz képest.

Az OTSZ 225.§ (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést  végezni, kivéve, ha azt más jogszabály- így különösen önkormányzati rendelet- megengedi.

Belterületen történő égetés.

Fentiek alapján  a település  belterületén  csak akkor lehet szabadtéri égetést végezni, ha a szabadtéri

égetést önkormányzati  rendelet szabályozza és az égetést a rendeletben  meghatározottak  szerint vég­zik.

Abban az esetben, ha belterületen  szabadtéri égetést végeznek,  és a települési önkonnányzat  azt ren­ deletében  nem engedélyezte,  vagy engedélyezte,  de az égetést nem a rendeletben meghatározott na­ pon vagy időpontban  végezték,  a tűzvédelmi  hatóságnak  meg kell indítania  a  tűzvédelmi  hatósági eljárást.

 

Külterületen történő égetés.

 

Jelentős változás, hogy "Külterületen az ingatlan tulajdonosa,  használója a tűzvédelmi hatóság en­ gedélyével legfeljebb  l0 hektár  egybefüggő területen  irányított  égetést végezhet." Az égetés meg­ kezdése előtt a kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújta­ ni az engedélyező  tűzvédelmi  hatósághoz  (illetékes  Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez), amelyben az égetésre vonatkozóan több nap is megjelölhető.

Felhívom  a figyelmüket,  hogy  ezen  engedély  nem  mentesít  más hatóság  engedélyének  beszerzése alól.

A külterületi égetés engedélyezésének eljárása általános hatósági eljárás, így illeték köteles. Egy kérelmen egy darab  l0 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető  be, és az elsőfokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni. A kérelmet az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez kell  benyújtani.  A kérelem  letölthető  a Somogy  Megyei  Ka­ tasztrófavédelmi      Igazgatóság     honlapjáról      (http://somogy.katasztrofavedelem.hu/hirek/4025-a­ szabadteri-tuzgyujtas-szabalyai.),  vagy átvehetőek  a Kirendeltségek Hatósági Osztályán.

Amennyiben a hivatkozott  előírások  nem kerülnek  betartásra,  akkor a szabálytalanságot  elkövetővel szemben a kirendeltség  a tűzvédelmi  hatósági feladatokat  ellátó szervezetekről,  a tűzvédelmi  bírság­ ról és a tűzvédelemmel foglalkozók  kötelező  élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet  l. melléklet  40. sora alapján  20.000 - 60.000,-  Ft-ig  terjedő tűzvédelmi  bírságot  szab ki.

 

Tisztelettel:

 

Kaposvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7.  @  H-7401 Kaposvár, Pf.: 71

Tel: (36-82) 528-851  Fax: (36-82) 528-851 e-mail: kat.ved.kaposvar@katved.gov.hu

Vissza az előző oldalra

Hozzászólások

Még nem szólt hozzá senki. Véleményed, kérdésed van?! Légy Te az első, írj!

Szólj hozzá Te is!

Ellenőrző kód:

A moderálási irányelveket elfogadom

Ugrás fel