Közmeghallgatás 2014

Beszámoló Kaposfő Község Önkormányzatának 2014. évi tevékenységéről

 

Mint országunk életében, úgy Kaposfő településen is 2014. év a megerősítés jegyében telt el. Országvezetésünk megerősítését követően településünkön is megerősítést nyert a működési irány. Lakosságunk döntött a megkezdett út folytatásáról, a polgármestert megerősítve feladatában, képviselőket küldött segítségére. Alpolgármesterünk, a legtöbb lakossági szavazatot elnyerő személy, ifj. Kardos László lett.

Megalakult az önkormányzat bizottsága, mely a szociális és ügyrendi feladatokat is ellátja. Vezetője Vörhendi Gyuláné.

Biztosított a jogszabályok szerinti törvényes működés. E feladatok ellátását továbbra is a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal látja el Gyura Tiborné jegyző vezetésével. Településünkön a Kaposfői Kirendeltség áll a lakosság szolgálatában. Hivatalvezetőnk Balogh Csaba, jól kormányozza a helyi ügyek gyors és hatékony megoldását.

 

Közszolgáltatóink és intézményeink a rájuk vonatkozó szabályozás szerint végzik munkájukat, kiszolgálva minket, kaposfői lakosokat.

Ebben az évben minden intézmény/ szolgáltatásvezetőtől beszámolót/tájékoztatót kértem munkájáról, amit a közmeghallgatáson is megosztanak az érdeklődőkkel.

Így számomra az átfogó információk átadása a feladat. Településünkön jól kiépített és szakmailag kiválóan működő közszolgáltatási rendszer van.

Egészségügyi alapellátásunkról, immár több, mint huszonöt éve Dr. Antal László háziorvos szakfelügyelő főorvos és Vörhendi Gyuláné, Melinda körzeti ápolónő gondoskodik. Munkájukat megköszönve a Képviselő-testület elismerő oklevelet adományozott számukra 2014. október hónapban. Közel 1800 ellátottról gondoskodnak, vegyes praxisban. Munkájuk kiemelt szempontja a szűrővizsgálatok szervezése. Ennek fontossága egyre növekszik a betegség megelőzésben. 2014-től az orvostanhallgatók oktatásában is részt vesznek.  Az ellátás kiegészítéseképpen kézigyógyszertárat is működtetnek.

A gyógyítás fizikai feltételeinek javítására pályázatot nyújtottunk be. Ennek indokoltsága megalapozott volt és önkormányzatunk felhatalmazást kapott annak felújítására. A munkák a jövő év elején kezdődnek, s remélhetőleg 2015. nyarán már elkészül az épület felújítása, a védőnői és orvosi szolgálat eszközeinek fejlesztése. A fejlesztést Magyar Ország Kormánya és az Európai Unió teljes mértékben finanszírozza. Úgy tervezzük, hogy minden igénybe vevő megelégedésére szolgál majd a fejlesztés.

 

A Védőnői szolgálat Kaposfő központtal Kisasszond és Kiskorpád településeket is ellátja, közel 400 0-14 év közötti gyermek fejlődését segíti. Településünkön kiegyensúlyozott annak működése, védőnőnk Ördögh Gyöngyi törekszik a családok kisgyermek ellátását segíteni, munkájához igénybe veszi a szakmai segítő szerveket is. A kisgyermekek gondozását segítendő részt vállal a helyi Baba-Mama klub működtetésében, melyet pályázati forrásból tudtunk életre hívni. A klub kétheti rendszerességgel működik a helyi művelődési házban (IKSZT). 2015 évben úgy tervezzük, hogy minden második program szombatra essen és a 0-5 éves korú gyermekeknek nyújtson délelőtti elfoglaltságot, játszóház keretében.

 

Óvodánkba 64 gyermek jár 5 településről. Iskolai előkészítésüket logopédus, pszichológus és fejlesztő pedagógus segíti. Ez évben a foglalkoztatotti létszámot bővíteni tudtuk, korábban közfoglalkoztatott, helyi szakember állományba emelésével. Kisgyermekeink utazását önkormányzatunk biztosítja, ehhez gyermek kísérőt foglalkoztat.

Óvonőink gondot fordítanak a sokszínű igények támogatása mellet a német és cigány kisebbségi értékek közvetítésére. Ági ovónéni (Szabó Jánosné) munkáját nagyban segíti, hogy a törvény lehetővé tett helyettes kinevezését. E feladatot Eta ovónéni látja el.

Az óvoda eszközeinek bővítésére közel 900 ezer forintot költhetünk, melyet pályázat útján nyertünk el.

 

A szülők örömmel választják a helyi általános iskolát. Iskolánk soha nem látott népszerűségnek örvend. A gyermekek 98%-a választja a kaposfői iskolát. A 2014/15 évben 248 tanuló kezdte tanulmányait. Kaposvárról is vannak bejáróink.

Tanulmányi eredményeink jók. Kompetenciamérésen eredményeink átlagot meghaladóak, tanulmányi versenyeken helyi, megyei és országos szinten is jó eredményeket érünk el. Továbbtanulásban az érettségit adó intézmény a legnépszerűbb. Az eredmények eléréséhez több pályázati forrást is igénybe vettünk. Iskolánk munkáját Vörös Ottó Gábor főigazgató és Lesz Gyula intézmény vezető irányítja. Az intézmény szakmai működtetését a magyar állam biztosítja.

Iskolánk felújításra szorul. Ennek segítésére pályázatot nyújtottunk be. Az értékelés során, iskolánknál, sportcsarnokunknál rosszabb helyzetű létesítmény is volt, így most erre nem kaptunk beruházási lehetőséget. Ettől függetlenül továbbra is jól használhatóak a létesítmények, az intézményi karbantartást az önkormányzat közmunkásaival segíti. A tervezett beruházásról nem mondtunk le, kész tervekkel várjuk a következő lehetőséget.

 

Településünk hátrányos helyzetű és problémával küzdő gyermekeinek gondozását, időseink segítése mellett a Szociális Alapszolgáltatási Központ látja el. Pfaffné Barna Beáta intézményvezető tájékoztatása szerint, a helyi feladatok jól ellátottak, melyhez az önkormányzat Paládi Olga segítésére, 2 fő segítő szakembert is tud biztosítani közfoglalkoztatás keretében.

 

Iskolánk tanulóinak napi háromszori étkezését, óvodásaink, időseink ellátása mellett, az önkormányzati konyhánk biztosítja. Merkeiné Frei Éva beszámolója szerint, követik az előírt étkeztetési normákat, az egészséges étkezés szabályait. A konyhán 7 fő dolgozik jelenleg közalkalmazottként, munkájukat segíti 2fő közfoglalkoztatott. A konyha törekszik felkészülni az étkeztetés szabályainak betartására. Ehhez informatikai fejlesztés is szükséges.

Jelentős minőségi alapanyag beszerzést kínál a helyi közfoglalkoztatás alapanyag termelése és a szociális szövetkezet feldolgozott anyag ellátása. A szociális szövetkezet a korábbi zöldség termékek mellett akár száraztésztával és zöldség tartósítmányokkal is bővítheti az étkezési alapanyagot.

 

Településünk erőssége a segély helyetti foglalkoztatás. Cél, hogy minden munkaképes korú dolgozzon, segélyt csak az arra egészségügyi állapotuknál fogva tényleg rászorulók kapjanak. Ennek keretében közfoglalkoztatást szervezünk. 2014 évben 92 álláshelyen, eddig 148 helyi lakos foglalkoztatását szerveztük és biztosítottuk. Kezük munkája látható kertészetünkben, közterületeinkben, új buszmegállóinkban, önkormányzati épületeinkben. Jelentős az un. szociális típusú foglalkoztatás, ahol már az is eredmény, hogy minden nap felkel és munkahelyén van, dolgozik a közfoglalkoztatott. Ennek hatását, gyermekeinknél láthatjuk, ahol ismert lehet a munkába menés és onnét érkezés élménye.

Közfoglalkoztatásunk sokakban kétséget, ellenérzést kelt. Miért is? Azért, mert kell egy lámpás, kell, hogy segély helyett bármi, a közjóhoz hozzájáruló tevékenység legyen a járandóság ellenértéke. Ezt néha nehéz látni, elhinni. VAN. Közmunkásaink kiszolgálják intézményeinket, rendezvényeinket, gondoskodnak a konyhai zöldségek előállításáról, a felesleget értékesítik is. Ez évben 2,9millió forint árbevételt értek el, nem írva azt a számított értéket, melyet munkájukkal takaríthattunk meg. Munka nélkül számukra 5,1millió forint segélyt kellett volna kifizetnünk adóinkból. E helyett ezt a pénzt foglalkoztatásukhoz alapanyagra, kisebb gépekre fordítottuk, ezzel is hozzájárulva településünk életéhez.

 

Közfoglalkoztatásunkból nőtte ki magát a Kaposfői Szociális Szövetkezet. Megalapításában települési és helyi önkormányzataink aktív részesek voltak. Részesedésük a tulajdonból 67%-os. Kísérlet ez. Nem kis munka. 15 személy foglalkozatásáért Magyar Ország Kormánya és az Európai Unió biztosítja a forrást a kísérlet igazolásához. Munka vagy segély? Munkásaink az első hónapban 1.154ezer forint termelési értéket teremtettek. Dolgozunk az eredményért. Nem csak a támogatási időszakban, hanem azt követően is helyi munkahely legyen. Kell még ezért dolgozni.

 

Munka után jöhet a szórakozás. Fontos célkitűzés a helyben elérhető kulturális élmény. Művelődési házunk (IKSZT) jelentős változáson esett át. Bővült és megújult. Új eszközöket kapott. Visszaköltözött a régi-új épületbe, megújult működése. Hosszú munkával kialakítottuk a működés rendszerét. Minden nap 10-18 óra között nyitva van, havonta legalább egy alkalommal este 9 óráig is.

IKSZT-nk nem kínált piacképes jövedelmet. Korábbi munkatársaink további feladatot vállaltak. Vargáné Maurer Anett - aki a helyi általános iskola munkatársává vált- és Tormáné Dell Nikolett -aki a versenyszférában folytatja munkáját- helyett, újabb helyi szakemberek működésbe vonása vált indokolttá. Kellett az átvezetés. Mellettük nőttek fel szakmailag Magyar Anita és ifj. Kardos László. Most együttesen látják el a helyi közművelődési feladatok szervezését. Munkájukat kiegészíti és segíti Urbán László, aki a helyi közművelődési gyűjtemény (Bödő ház) kialakítását és vezetését végzi. Nagy munka ez is.

A legnagyobb állandó a közfoglalkoztatottak (Baumann Ági, Bogdán Marika, Marjai Antal) léte, akik átsegítik a közösségi programok technikai kihívásait.

A művelődési ház teret kínál a helyi civil közösségek munkájához, a közösségi programok megvalósulásához. 14 közösség éli életét a falak között. Néha kicsiny a ház. Több hétre előre kell foglalni. Éves programjában e-mellett szerepel a tanítási szünetekben szervezett tábor, az író-olvasó találkozók, a hagyományőrző és teremtő programok. Említhetnénk Gryllus Vilmos, Levente Péter, avagy Leblanc Győző előadását.

Művelődési házunk munkatársai szervezték időseink karácsonyi találkozóját is, mely az idén soha nem látott népszerűséget élvezett. Nagy sikert aratott az új felállású berendezés és a helyi szakember (Ábel József) hangosítási segítsége is.

 

Településünk életét nagyban befolyásolja a közbiztonság, a katasztrófakezelési-megelőzési és sport tevékenységek biztosítása.

A közbiztonságot segíti a helyi Polgárőr Egyesület Pitz Sanyi bácsi vezetésével, a katasztrófavédelem kezelést pedig a Benedek László nevével jelzett Kaposfői Tűzoltó Egyesület. Mindkét közösség feladat ellátási szerződést kötött a helyi önkormányzattal, munkájukhoz önkormányzatunktól anyagi támogatást kapnak. Vannak eredmények: csökkent a helyi bűnelkövetés.

 

A sport, örök kihívás. ifj. Kardos László felvállalta a Kaposfői Sport Ifjúsági és Környezetvédelmi Egyesület vezetését. Küzdenek a mérkőzésképes csapat kiállításával. Önkormányzatunk törekszik segítséget nyújtani. Ennek keretében új mezek, felszerelések, hálók és labdák beszerzése történt meg.

 

Közösségeink ennél számosabbak. Működésüket önkormányzatunk pályázati forrásból tudta biztosítani. Ennek keretében működik a helyi női torna, a jóga, a falusi kórus, a pin-pong kezdő és haladók közössége, az akrobatika, a helytörténeti, a korosztályi tánc, a református hitoktatás és kórus, német nemzetiségi ifjúsági és hagyományőrző kör, valamint a nyugdíjasok közössége. Munkájukkal teljes az önkormányzat működése. Köszönet a közösség szervezőknek, vezetőknek.

 

Sorolhatnánk tovább a helyi eredményeket. Hosszú lenne a sor. Kiemelnék néhány fontosat. Kaposfő Község Önkormányzata kiemelt figyelmet kap a helyi közfoglalkoztatás szervezéséért, részese volt az ország 11 legjobb gyakorlatát bemutató településnek. Előadója volt a Belügy Minisztériumi konferenciának. A régióban elsőként kapott Szövetkezte által Állami képviselőt, aki folyamatosan segíti fejlődését. Állandó résztvevője a megyei és országos médiának működtetési és fejlesztési eredményei révén.

 

Településünknek van koncepciója.

Több, mint 5 milliárd forint összegű fejlesztési igény került kidolgozásra, benyújtásra. Benne a helyi vállalkozások fejlesztése is. A 2014-2020-as tervezési időszakban a helyi óvoda és bölcsőde megépítése, a helyi vágóhíd kiépítése, valamint a településeken átívelő kerékpárút felújítása-megépítése program nevesített program.

 

Miből működünk? Fontos kérdés. Költségvetésünk 350 millió forint. Gazdálkodásunk kiegyensúlyozott, nem nélkülözi a jó megoldások keresését. Kintlévőségeink jelentősek. Évek óta nem tudunk érvényt szerezni 9 millió forint önkormányzati tartozás behajtására, jelenleg 20 millió forint helyi adó bevétel elmaradásunk van. Szolgáltatás igénybevevőink több mint 3 millió forinttal tartoznak. Számla egyenlegünk 11 millió forint.

Állami támogatásaink mellett törekszünk a pályázati források igénybe vételére. 2014 évben több, mint 15 pályázat támogatását hasznosítottuk településünkön.

 

 

S hogyan tovább?

Célkitűzések 2015 évre

Élhető, mintaadó, vonzó Kaposfő.

Segély helyett munka.

 

 

Kérem munkánk segítését. Intézményvezetőink, szolgáltatóink munkáját, ezáltal településünk életét segítsék véleményükkel, jó hozzáállásukkal. Olvassák beszámolóikat, tájékoztatójukat eddigi tevékenységükről. Juttassák el hozzászólásukat, véleményüket, kérésüket településünk jó működése érdekében a kaposfo@kaposfo. hu címre.

 

Sztányi Tibor

polgármester

Vissza az előző oldalra

Hozzászólások

Még nem szólt hozzá senki. Véleményed, kérdésed van?! Légy Te az első, írj!

Szólj hozzá Te is!

Ellenőrző kód:

A moderálási irányelveket elfogadom

Ugrás fel