Elektronikus regisztráció

Több közfoglalkoztatási program 2014 április 30.-án zárul.

közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatási programokba májustól be nem kerülő munkavállalókra vonatkozóan szeretném az alábbi információkat megosztani:

A munkavállalók jelentős része álláskereséi ellátásra lesz jogosult, azonban a munkanap áthelyezés miatt csak május 5-én lenne lehetősége személyesen megjelenni a kirendeltségeken, hogy az ellátásra a kérelmet beadja.

A 4 nap kiesés az esetleges ellátás szempontjából elektronikus kapcsolattartással kiküszöbölhető.

A mai napon minden dolgozónkat tájékoztattuk a lehetőségről, illetve segítséget nyújtottunk a regisztrációban.

Az elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatót itt mellékeltem.

Tájékoztató az internet segítségével történő elektronikus kapcsolattartásról

Az elektronikus levélben történő kapcsolattartáshoz segítséget nyújt egy internetes felület, melynek elérési útvonala: www.munka.hu /Foglalkoztatás / Álláskeresőknek / Elektronikus kapcsolattartás (Keresőtevékenység bejelentése)

Az internetes felületen azokat az adatokat, információkat lehet megadni, amelyekre a munkaügyi kirendeltségnek szüksége van ahhoz, hogy az indítani kívánt ügyhöz, minden szükséges információ, rendelkezésre álljon. Ennek az interneten elérhető felületnek a használata ugyanazt eredményezi, mintha a saját e-mail-jéről kezdeményezte volna az ügy intézését. A kirendeltség már a saját e-mail címére küldi a személyre szóló választ az intézkedéssel kapcsolatban.

Összefoglalva ez a felület egy mankót nyújt ahhoz, hogy ne Önnek kelljen megfogalmazni az ügyével kapcsolatos kérést, hanem csak a felületen felajánlott adatokat kelljen kitölteni, illetve a kért információt megadni.

Az elektronikus kapcsolattartás webes felületét csak azok vehetik igénybe,

 • akik előzetes adatbejelentést tesznek álláskeresőként történő nyilvántartásba vételhez, álláskeresési ellátás igényléséhez vagy
 • aki keresőtevékenységet kíván bejelenteni vagy
 • aki az elektronikus együttműködési megállapodást aláírta.

Az elektronikus ügyintézési felület használata az „Adatvédelmi tájékoztató” tudomásul vételével és elfogadásával lehetséges.

Bejelentkezés

1) nyilvántartott álláskereső

Minden bejelentkezéskor szükséges az alábbi személyes adatok megadása:

­  taj szám, születési dátum

A nyilvántartásba vételkor megadott e-mail cím ellenőrzésre kerül. Amennyiben ettől eltérő e-mail címen kívánja tartani a kapcsolatot, azt a bejelentkezés után az „Adatváltozásra vonatkozó bejelentés” menüpont használatával teheti meg.

2) nem nyilvántartott álláskereső

Az első bejelentkezés alkalmával szükséges megadni az alábbi adatokat is:

­ taj szám, születési dátum

­ név, lakcím, - amennyiben van- tartózkodási hely, e-mail cím.

Amennyiben tartózkodási hellyel is rendelkezik meg kell jelölnie, melyik cím szerint illetékes kirendeltséggel kívánja tartani a kapcsolatot.

Amennyiben korábban már volt nyilvántartott álláskereső, adatai szerepelnek a nyilvántartásban, a bejelentkezés után a „Tovább” gomb megnyomásával a rendszer a személyes adatokat felajánlja, amelyek szükség estén módosíthatóak. A „Bejelentkezés” gomb megnyomása után a rögzített személyes adatokat lehet látni.

Az első bejelentkezés alkalmával személyes adatainak biztonsága érdekében szükséges a megadott e-mail címet megerősítenie. Az e-mail megadása után a rendszer küld egy 8 számjegyből álló kódot a begépelt e-mail címre. A 8 jegyű kód valamint a csillaggal jelölt kötelezően kitöltendő személyes adatok beírásával tud bejelentkezni.

 

Továbblépés még nem nyilvántartott álláskeresőknek

Az „Előzetes adatbejelentés álláskeresőként történő nyilvántartásba vételhez-, álláskeresési ellátás igényléséhez” gomb megnyomása után új felületre navigálja a rendszer. Kiválaszthatja, hogy előzetes adatbejelentést tesz álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel céljából vagy nyilvántartásba vétel és álláskeresési ellátás igénylése céljából.

A kiválasztott ügynek megfelelő gomb megnyomása után, válasz e-mailt kap a megjelölt lakcíme szerinti illetékes munkaügyi kirendeltségtől, melyben tájékoztatják az előzetes adatbejelentés tudomásul vételéről, valamint feltüntetésre kerül az érkeztető szám, mely alapján esetlegesen reklamációt tehet. Erre az érkeztető számra a továbbiakban még szüksége lehet. A kirendeltség munkatársa az e-mail beérkezését követő munkanapon a megadott e-mail címen felveszi Önnel a kapcsolatot és értesíti a további teendőiről.

 

Továbblépés már nyilvántartásba vett álláskeresőknek

 1. 1.     Álláskeresési ellátás iránti kérelem benyújtási szándékának jelzése

Amennyiben az álláskeresőként történő nyilvántartásának ideje alatt álláskeresési ellátásra szerezne jogosultságot, itt teheti meg szándéknyilatkozatát álláskeresési ellátás igénylésére.

 1. 2.     Bejelentés a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények és körülmények megváltozásáról

Adataiban bekövetkezett változás bejelentése

Amennyiben e-mail címe, telefonszáma, bankszámlaszáma változott meg, a rendszerbe történő belépés után az „Adatváltozásra vonatkozó bejelentés” gombra kattintva teheti meg bejelentését. A kirendeltség küld egy válasz e-mailt, melyben a kirendeltség tájékoztatja, hogy bejelentését elfogadta a levélben megjelöl napon és a megfelelő intézkedést megteszi.

Ha a változás bejelentéshez dokumentum beküldést/bemutatást kér a kirendeltség és erre határidőt szab ki, akkor azt a kirendeltség számára el kell juttatnia/be kell mutatnia.

Amennyiben a kért dokumentumokat a megadott határidőig nem mutatja be, bejelentését a kirendeltség tárgytalannak tekinti.

Amennyiben viselt nevében, állandó lakcímében illetve tartózkodási helyében, vagy iskolai végzettségében, szakképzettségében történt változás, úgy személyesen kell felkeresnie az Önt nyilvántartó munkaügyi kirendeltséget. Ezen adatváltozások bejelentésére elektronikus úton nincs lehetőség. A személyes jelentkezéskor magával kell vinnie a változást tartalmazó okiratot: névváltozás esetén az új személyi igazolványt, lakcímváltozás esetén a lakcímkártyát, új iskolai végzettség esetén pedig az azt igazoló dokumentumot (oklevelet, bizonyítványt).

Körülményeiben bekövetkezett változás bejelentése

A „Körülményeire vonatkozó bejelentés” menüpont kiválasztása után a rendszer felajánl egy legördíthető listát, melyből kiválasztható a bekövetkezett körülmény. Ezek az alábbiak lehetnek:

 1. nem kíván együttműködni, kéri az álláskeresők nyilvántartásából való törlését
 2. nappali tagozatos hallgató lett
 3. öregségi nyugdíjra szerzett jogosultságot
 4. rehabilitációs ellátásban részesül
 5. rokkantsági ellátásban részesül
 6. nem tekinthető aktív munkahelykeresőnek (nem képes és kész munkába állni egy olyan munkahelyen, ahol a heti munkaidő a 16 órát eléri)
 7. rendszeres szociális segélyben részesül, és nem kíván együttműködni
 8. egészségi állapotában tartós rosszabbodás következett be
 9. terhességi-gyermekágyi segélyben részesül
 10. gyermekgondozási díjban részesül
 11. gyermekgondozási segélyben részesül
 12. gyermeknevelési támogatásban részesül
 13. előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés vagy elzárás büntetését tölti
 14. olyan képzési lehetőséget fogad el, amely során a minimálbér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül
 15. önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében tényleges szolgálatot teljesít

A bejelentésre a kirendeltség küld egy válasz e-mailt, melyben a kirendeltség tájékoztatja, hogy bejelentését elfogadta a levélben megjelölt napon és a megfelelő intézkedést megteszi. Ha a változás bejelentéshez dokumentum beküldést/bemutatást kér a kirendeltség és erre határidőt szab ki, akkor azt a kirendeltség számára el kell juttatnia/be kell mutatnia.

Amennyiben a válaszlevél adatbekérést tartalmaz és arra a kirendeltség 15 nap elteltével nem kap választ, akkor a kirendeltség mulasztásnak fogja tekinteni és nem indul meg az ügyintézés, ami esetleg szankciót vonhat maga után.

Keresőtevékenység bejelentése

A kereső tevékenység létesítését a létesítéstől számított 15 napon belül tudja bejelenteni a „Kereső tevékenység bejelentése” gomb megnyomásával. Amennyiben álláskeresési járadékban részesül, kérelmezheti a fennmaradó összeg 80%-nak kifizetését. Ebben az esetben meg kell jelölnie az egyösszegű kifizetésigényét a felhasználói felületen. A kirendeltség válasz e-mailben tájékoztatja a bejelentésének elfogadásáról és a megfelelő intézkedés megtételéről a levélben megjelölt napon. Ha a bejelentéshez dokumentum beküldést/bemutatást kér a kirendeltség és erre határidőt szab ki, akkor azt a kirendeltség számára el kell juttatnia/be kell mutatnia. A kereső tevékenység bejelentésének, továbbra sem feltétele az elektronikus együttműködési megállapodás aláírása.

Amennyiben a kért dokumentumokat a megadott határidőig nem mutatja be az álláskereső, bejelentését a kirendeltség tárgytalannak tekinti.

Jelentkezési kötelezettség teljesítése

A kirendeltség által megadott időpontban vagy az azt megelőző 5 napon belül van lehetőség a jelentkezési kötelezettségnek eleget tenni a „Jelentkezési kötelezettség teljesítése” gomb megnyomásával. Az internetes felületen történő jelentkezés esetén a következő jelentkezés dátumát egy válaszlevélben küldi meg a kirendeltség, amelyben jelzi, hogy a jelentkezés elfogadásra került.

A kirendeltség által adott időponttól eltérő új időpontban csak akkor van lehetősége jelentkezési kötelezettségének eleget tenni, ha egy új időpontot kér a kirendeltségtől „Új jelentkezési időpont kérése” gomb megnyomásával a megadott időpontot megelőzően. Új időpontot csak a már megadott időpont előtt kérhet.

Abban az esetben, ha jelentkezési kötelezettségének késve tesz eleget, a kirendeltség válasz e-mailben személyes megjelenésre szólítja fel és igazolást kér a késedelem okáról. Ha nem tudja igazolni/dokumentálni a késedelmes jelentkezés okát, a kirendeltség felszólítás nélkül törli az álláskeresők nyilvántartásából, amely az ellátás megszüntetését is maga után vonhatja, ha ellátást folyósítanak az Ön részére.

 

 

 

 

 

 


Vissza az előző oldalra

Hozzászólások

Még nem szólt hozzá senki. Véleményed, kérdésed van?! Légy Te az első, írj!

Szólj hozzá Te is!

Ellenőrző kód:

A moderálási irányelveket elfogadom

Ugrás fel