Polgármesteri ciklusprogram!

Polgármesteri ciklusprogram

Megbízólevél átadás

Kaposfő község 2010-2014

Kaposfő nekünk életteret, lakóhelyet, szellemi értéket is jelent. Egyszerre kell gazdaságilag versenyképes teret, ugyanakkor otthont is biztosítani az itt lakók számára. Ehhez pedig nélkülözhetetlen a feladatok integrált kezelése, hogy a gazdaság, a társadalom, a kultúra, valamint a környezet érdekei egymást erősítve érvényesülhessenek. Ennek szellemében a választópolgárok felhatalmazása alapján – összhangban az Ötv. szabályozásával – Kaposfő község 2010-2014 évi gazdasági programját az alábbiakban hirdetem meg.

A Gazdasági Program tényként rögzíti a kötelező önkormányzati feladatok teljesítését, a jogkövető magatartást, a törvény által előírt kötelezettségek teljesítését. A kötelező és az önként vállalt feladatok ellátásáról, működtetéséről az Önkormányzat és annak intézményei, célszerinti integrációi (együttműködései), valamint az Önkormányzat hivatala (Körjegyzőség), a vonatkozó szabályozásnak megfelelően gondoskodik a program időtartamában is. A kötelező és önként vállalt feladatok működtetési színvonalának megtartásához, fejlesztéséhez és bővítéséhez szükséges feladatok ellátásáról a képviselő-testület gondoskodik, összhangban a gazdasági program célkitűzéseivel, prioritásaival, és működési rendjével.

A gazdasági program célkitűzése, hogy Kaposfő fejlődésének üteme fenntartható, életének komfortja biztosítható, a települések versenyében elért pozíciója legalább megtartható, de inkább javítható legyen.

A gazdasági program megvalósításának elvei

A Gazdasági Program, választási ciklusra szól, épít az előző időszak eredményeire, tapasztalatára és folyamatára. Stratégiai jellegű célokat, feladatokat is tartalmaz, amelyek hosszabb távon meghatározhatják az önkormányzati döntések irányát és összehangoltságát.

Kaposfő község Gazdasági Programja nem takarékossági terv, hanem a település feladat-centrikus működtetésének és fejlesztésének stratégiai terve. Program, melynek fő célkitűzése, hogy Kaposfő fejlődésének üteme fenntartható, életének komfortja biztosítható, a települések versenyében elért pozíciója legalább megtartható, de inkább javítható legyen.

A lehetséges fejlesztési irányok és programok között elsőbbséget élveznek azok, amelyek forrásteremtő partneri együttműködésben valósulnak meg. Különösen kiemelve azokat, amelyek a magán- és a közszféra érdekegyesítése által jönnek létre.

A Gazdasági Program a működésre és a fejlesztésre fordítható források arányának kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált alakítására törekszik. Előnyben részesíti azokat a programokat, amelyek a település fenntartható fejlődését segítik elő.

A település fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó jelentősége van népességmegtartó képességének. A Gazdasági Program elsőbbséget ad a dinamikus, személyes boldogulásra is esélyt adó, a Kaposfőn élők komfortérzetét javító, identitásának, érzelmi azonosulásának kialakulását elősegítő programoknak.

A Gazdasági Program tartalmazza a működtetés feladatain túl, tartalmazza a folyamatban lévő fejlesztéseket, előkészítéseket és az időtartamában megvalósuló fejlesztéseket. A gazdasági Programra vonatkozó elvek, a keretében megvalósuló működtetésre és fejlesztésre is vonatkoznak.

Egységesség, együttműködés elvének érvényesítése

A település menedzsment funkcióinak fejlesztése. A település önkormányzata (képviselő-testület, bizottságai, polgármester, a hivatal), mint menedzsment és intézményei között, hatékony, egységes szemléletű, közös munka.

A település „"imázsának" javítása.  Ki kell alakítani egy pozitív képet a faluról, amit meg kell mutatni az érintetteknek. Ehhez hozzátartozik egy sajátos arculatot biztosító kép: az épületek, terek, parkok, az utcakép, stb. Sokat számít az a benyomás, amit az itt élők, és az idelátogatók szerezhetnek – a tisztaság (vagy hiánya), a virágok, a boltok, az élhetőség jelei és még számos elem, aminek alapján minősítik a települést. A településről kialakítandó vonzó képhez a látványosságok, rendezvények, kulturális események is hozzájárulhatnak. Az „imázshoz" tartoznak az emberek is, a múlt és a ma hírességei. Nem csak a hírességek, de lényegében minden ember hozzájárulhat a település arculatának kedvező vagy kedvezőtlen alakításához. A  jól összefogott, összehangolt, marketing szemléletű településfejlesztéssel és irányítással az egész település működésének eredményessége növelhető.

A sikeres település érzésének, tényének és képének elérése. A település olyan bonyolult folyamatok összessége, amelyet nem lehet minden esetben közvetlenül fejleszteni, hanem fel kell deríteni azokat a tényezőket, amelyek meghatározzák természetes fejlődését, és ezeket kell úgy alakítani, hogy a változás iránya az ott élő közösség céljainak megfelelő legyen.

Fenntarthatóság biztosítása, elérése.  A fenntartható településfejlesztés túlmutat nem csak a környezeti, hanem a gazdasági szempontú megközelítéseken is. A fenntartható település alapja tehát, a szociális emberi oldal, mely nem érhető el autonóm módon, felelősen gondolkodó helyi közösségek nélkül. Így a közösségfejlesztésnek kiemelt szerepet kell kapnia településünk életében, a fenntarthatóság érdekében.

Professzionalizmus biztosítása.  Tudatos településfejlesztésről csak akkor lehet beszélni, ha az önkormányzat a folyamatok lekövetése helyett felelősen irányítja azokat. Ennek feltétele a kezdeményező–koordináló, a rugalmasabb és a változó fejlesztési elképzelések befogadására nyitottabb önkormányzati (képviselő-testületi) háttér megteremtése.

Tudatos térségi szerepvállalás megvalósítása. Egyetlen település sem sikeres önmagában: ki kell tekintenie saját határain túlra, szervezni kell környezetét. Az érintett településkörrel kialakított szoros érdek-érvényesítő együttműködés van kialakulóban. Az élő kapcsolatok konkrét célok szolgálata mellé állíthatók, s a közös érdekek megsokszorozzák a település érdek-érvényesítő képességét. Mint pl. mikro-térségi, kistérségi együttműködés.

Kaposfő Község fejlesztési tevékenysége /2010-2014 év/

A település fejlesztési tevékenysége magában foglalja a már folyamatban lévő és az előkészítés fázisában tartó fejlesztéseket, valamint az ezek nyomán felszínre jövő továbblépési lehetőségeket. A továbbiakban is kiemelt feladatként kezelendő a kötelező és önként vállalt feladatok biztosítása és fejlesztése, összhangban a költségvetési lehetőségekkel, illeszkedve a helyi (társadalmi, környezeti, gazdasági) adottságokhoz és a magasabb szintű területfejlesztési koncepciókban foglaltakhoz. A gazdasági program feladatainak, a fejlesztési elképzelések megvalósulásával kiemelten kell támogatnia a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztés, az adópolitika célkitűzések megvalósítását, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának emelésére vonatkozó hatékony megoldások elérését.

Folyamatban lévő, folytatandó tevékenységek, programok

Belterületi vízrendezés

Önkormányzati épületek, területek infrastrukturális feltételeinek javítása

Közösségfejlesztő programsorozatok működtetése a Kadarkúti kistérségben (egészség, életmód, foglalkoztatás, kultúra, környezettudatosság, energiatudatosság)

Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása (felzárkóztatás és tehetséggondozás)

Oktatás-nevelés eszközfeltételeinek javítása (Interaktív táblák, Tanulói laptopok beszerzése)

Falunapok, Kulturális rendezvények szervezés és tartása

Ivóvíz problémára a megoldás kidolgozása

Helyi foglalkoztatás növelése (vállalkozásbarát környezet kialakítása, dolgozni tudó, és akaró munkavállalókat munkába állásának elősegítése)

Előkészítés alatt lévő, folytatandó fejlesztések:

A szennyvízelvezetés és kezelés megoldása

A szennyvízcsatorna kiépítéséig a megfelelő szolgáltató (szippantó) biztosítása

A járdák és a kerékpárutak felújítása, külterületi utak fejlesztése, karbantartása

Energiatakarékos megoldások alkalmazása (közvilágítás, intézmények világítása, fűtése, lakossági elterjedés elősegítése)

Közvilágítás fejlesztése

Köz- és közlekedésbiztonság növelése

A közigazgatás helyi intézményének korszerűsítése, szolgáltatásfejlesztése

Kaposfő Község 2010-2014 évi gazdasági programjának meghirdetésekor folyamatban lévő fejlesztéseket támogatási szerződések, benyújtott pályázatok, valamint a fejlesztési előkészítések tartalmazzák. A további fejlesztések ezek megvalósulása mellett, illetve hatásukra azok megvalósítását követően kerül sor. A további fejlesztések előkészítését a polgármester, a hivatali munkatársak, valamint szakértők bevonásával biztosítja.

Kaposfő község gazdasági program sikeres és eredményes megvalósításához szükséges intézkedések:

Az Önkormányzat és a Hivatal szabályszerű működése.

Pénzügyi erőforrás biztosítása, települési fejlesztési alap működtetése, a célszerinti pályázati források elérése és felhasználása.

Közösségi összefogás, aktivitás – a falu lakói, civil szervezetei, egyházi közösségei, vállalkozásai között

Tudatos településmarketing biztosítása, a település „imázsának" növelése.

A gazdasági program tartalmazza mindazon elveket, tevékenységeket és lehetőségeket, mely jelenlegi ismereteink szerint szolgálja, szolgálhatja a település fő célkitűzésének elérését. A megvalósítás szakszerű, összehangolt és hatékony együttműködéssel jelen program időtartamában az Önkormányzat kötelezettsége. Ennek megvalósításához kérem a Képviselő-testületet Kaposfő község 2010-2014 évi gazdasági programjának fenti tartalommal történő elfogadását, végrehajtására történő megbízásomat.

Kaposfő, 2010. október 7.

Sztányi Tibor

polgármester

Vissza az előző oldalra

Hozzászólások (1 db)

Gitta

2010. 10. 28. 18:00

Szép program, sok sikert a megvalósításhoz.

Szólj hozzá Te is!

Ellenőrző kód:

A moderálási irányelveket elfogadom

Ugrás fel