Polgármesterjelölti tájékoztató

Sztányi Tibor,

Kaposfő polgármesterjelöltje

IKSZT terv

 

 

SZÁMÍTHATUNK EGYMÁSRA!

 

Hiszem, hogy a polgármesterség nem pozíció,

hanem szolgálat a településért, annak közösségéért.

 

Tisztelt Kaposfőiek,

Kedves Választópolgárok, Barátaim...!

 

 

A 2010. évi választási eljárás végéhez közeledve vállalásomnak megfelelően tájékoztatom Önöket, Benneteket,

POLGÁRMESTERKÉNT,

mely feladatok folytatásában, elkezdésében és végig-vitelében látom településünk fenntartásának és fejlesztésének teendőit és lehetőségeit.

 

 

A mögöttem lévő ciklusban elvégzett feladatokról részletesen beszámoltam a szeptember elején megküldött tájékoztatómban. Ebben kértem javaslataikkal, gondolataikkal járuljanak hozzá a 2010-2014 évekre szóló tennivalóink megfogalmazásához, felhatalmazásukkal polgármesteri ciklusprogramom elkészítéséhez.  Sokat kaptam ez idő alatt, is Önöktől: segítséget, javaslatot, együttműködést, egy röpke mosolyt, bátorítást, kritikát, szóval mindazt, amivel ebben a munkában egy közösség polgárai részt vehetnek.

 

Javaslataik alapján vannak folytatandó tevékenységek és vannak továbbiak, melyeket jó lenne elvégezni, természetesen az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatok ellátásával együtt.

 

 

 • FOLYTATATANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

 

 • Belterületi vízrendezéshez a kivitelező kiválasztása
  • A beruházás révén teljessé válik az egész települést érintő csapadék és belvíz elvezető rendszer felújítása.

 

 • A Kultúrház felújításához a kivitelező kiválasztása
  • Érvényes építési engedély birtokában megkezdhetjük a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást.

 

 • Bödő-ház felújítása
  • Reményeink szerint a jövő év tavaszán a sikeres pályázat eredményeként végre felújíthatjuk az épületegyüttest.

 

 • Buszvárók létesítése, építése
  • Jogerős építési engedélyek alapján még tél beállta előtt megépítjük a buszvárókat

 

 • Közösségfejlesztő programsorozatok beindítása a Kadarkúti kistérségben
  • Életkörülmények javítását célzó kezdeményezésekben történő részvétel, képzés, tréning, munkába segítés.
  • A képzés, foglalkoztatási kimenetre épül, ezt segíti 1 fő foglalkoztatás-szervező. Feladata az akcióterület munkáltatói kapcsolattartása, foglalkoztatási és munkaerő igények összekapcsolása.
  • A mélyszegénységi állapot ismétlődésének mérséklésére a közösség szereplői - civilek, egyházak, kisebbség- megszólításra kerülnek, felkínálva a lehetőséget a közösségi cselekvésre.

 

 • Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása
  • A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása mellett a tehetséggondozás, a legjobb képességű gyermekekkel történő foglalkozásához a források lehívásához a kétfordulós pályázati rendszerében, sikeresen szerepeltünk az első körben.  A második körben benyújtott programunk, értékelés alatt van.

 

 • Interaktív táblák beszerzése az Általános iskolába
  • Tovább folytatódik az oktatás megújítása, eszközrendszerének fejlesztése.
 • Tanulói laptopok beszerzése
  • A mai kor igényeinek megfelelő ismeretek átadásához a számítástechnikai ismeretek elsajátítását segítjük. A 116 tanulói laptop beszerzése folyamatban van.
 • Falunapok, Kulturális rendezvények tartása 2010-2011-ben
  • Közösségi rendezvények pénzügyi feltételeit tudjuk biztosítani külső forrásból.
  • Ivóvíz problémára a megoldás kidolgozása
   • Jelenleg mind mennyiségi, mind minőségi problémáink vannak. A működtető, az Aquazala Kft., a kutak állapotfelmérését elvégezte, melyek azonnali beavatkozást sürgetnek. Szakemberek bevonásával a megoldások és a források felkutatása, döntés előkészítés folyik.
  • Energiatakarékos izzók cseréje
   • 300 kaposfői háztartás jut 10-10 db energiatakarékos kompakt fénycsőhöz a régi gömbizzó leadása mellett. Ezen csereakcióval a háztartások 60 %-ának segítséget tudunk nyújtani a villanyszámla csökkentéséhez.
  • Helyi foglalkoztatás növelése
   • vállalkozásbarát környezet kialakítása
   • Kistérségi lépegető néven beadott pályázat hozzásegíti a dolgozni tudó, és akaró munkavállalókat a munkába álláshoz

   

  • EU Önerő alap támogatás
   • A belterületi vízrendezés beruházásunk önerejéhez pályázat útján 50% támogatást igényeltünk

  TEVÉKENYSÉGJAVASLATOK

  • A szennyvízelvezetés és kezelés megoldása
   • Az elmúlt években a szennyvízelhelyezés és elvezetés kérdésében elértük a jogerős engedélyek beszerzését , de a beruházáshoz külső forrást nem sikerült szereznünk.
   • A szennyvíz fontos, mindenki az első helyen említi és alapvető feltételnek tekinti. Szerintem is fontos, ezért néhány információt megosztok Önökkel: rendelkezünk önálló tervekkel, vízjogi engedéllyel, jogerős építési engedélyekkel
   • Több megoldás is létezik:
   • gyors és drága (önerős, ez háztartásonként közel egymillió forintot jelent) vagy
    • gyors és magas üzemeltetésű, ekkor az építő üzemelteti (koncesszió) magasabb díjakért illetve
    • pályázatokkal olcsóbban is kiépíthető illetve üzemeltetendő rendszer, amelyre jelenleg nincs elérhető forrás
    • Ezzel a kérdésben az elmúlt időszakban sorozatos tárgyalásokat folytattam szakmai és pénzügyi befektetőkkel is.
    • A témával mindenképpen foglalkozni kell, figyelembe véve a lakosság fizető-képességét.

   

  • A szennyvízcsatorna kiépítéséig a megfelelő szolgáltató (szippantó) kiválasztása
   • pályázat útján kell kiválasztani azt a szolgáltatót, aki a lakosság számára a legkedvezőbb szolgáltatást nyújtja

   

  • A járdák és a kerékpárutak felújítása
   • Az elmúlt évek települések közti összefogása révén a Kaposvár-Böhönye-Nagyatád szakaszt sikerült az országos kerékpárút hálózat részévé tenni, így sikeresen indulhatunk a meghírdetésre kerülő pályázatokon.
   • a külterületi utak vízelvezetésére, járhatóvá tételére és folyamatos karbantartására is forrást kell biztosítani

   

  • Energiatakarékos megoldások alkalmazása

   

  • Közvilágítás
   • A meglévő rendszer energiatakarékos, LED-es fejlesztésére megkezdődtek az előkészítések, mely révén 70 %-os megtakarítás is elérhető. Egyes sötétebb utcarészeken a közbiztonság javítása érdekében új lámpatestek felszerelésére kell sort keríteni.
   • Intézmények fűtése, világítása
   • Összetett feladatként a környezetünk terhelése mellett, a költségek csökkentését is szolgálják a tervezett fejlesztések. Korszerű energiatakarékos megújuló energiákat használó fűtési, elektromos energiát termelő és felhasználó eszközök beszerzését tervezzük.

   

  • Pósteleki villamosítás beindítása
   • Az igények felmérése megtörtént, jelenleg a műszaki változatok kidolgozása van folyamatban.
  • Köz- és közlekedésbiztonság
   • A térfigyelő kamerák szintén kiépítésre kerülnek, a további rendszerbővítés lehetősége mellett.
   • Az áthaladó járműforgalom sebességének csökkentésére és nem mellékesen a kormány előtt lévő előterjesztés elfogadását követően, az Önkormányzatnak bevételt hozó traffipax berendezés beszerzésére kerülhet sor.
   • Fontos a rendőrséggel és polgárőrséggel hatékonyabb együttműködés kialakítása, a rendőri jelenlét sűrítése.

   

  • A közigazgatás

  A felálló testületeknek, ( Körjegyzőség) az egyik első intézkedése kell, hogy legyen, a körjegyző megüresedő helyére történő pályázat kiírása. Fontosnak tartom ezzel egy-időben a Körjegyzőség szolgáltató jellegű átalakítását.

  A hivatali szolgáltatásokat elérhetőbbé és rugalmasabbá kell tennünk, hogy a helyi lakosoknak ne kelljen sok időt és energiát pazarolniuk hivatalos ügyeik intézésekor, hogy ne kiszolgáltatottnak, hanem kiszolgáltnak érezzék magukat.

  Fontos, hogy a polgármestert is elérjék a polgárok problémáikkal, ötleteikkel, véleményükkel, ezért a heti rendszerességgel megtartott fogadónap mellett az elektronikus felületeket is üzemeltetni kell, a település honlapján túl, (melynek jelentős megújulása van folyamatban) a saját blogomat is melyet tovább üzemeltetem, várjuk, várom észrevételeiket, javaslataikat.

  A 2010-2014. évi gazdasági programban a fejlesztési feladatok időszerűek, megvalósításukra reális esélyt látok. Végrehajtásuk a program időszakában - éves költségvetések összeállításakor kialakított rangsorolással, külső források bevonásával, lakossági összefogással - biztosítható.

   

  A következő testületre több mint 105 millió Ft fejlesztési forrást, beruházást hagyunk, aláírt, elfogadott támogatói szerződésekkel, jogerős építési engedélyekkel, előkészítés alatt lévő közbeszerzési eljárásokkal.

  Továbbá bírálati szakaszban van 7 pályázatunk, mely révén további 295 millió Ft összegű fejlesztés válik megvalósíthatóvá, s további projektek várják a források előteremtését az elkészült, vagy elkészítés alatt lévő tervek alapján.

  Az önkormányzat pénzének 80-90 százalékát a kötelező feladatok elvégzése emészti fel, ebből következik, hogy a költségvetés megtervezésekor nem lehet kívánságműsor! Vannak törvény által előírt kötelező feladatok, melyeket a falu minden lakója számára biztosítani kell, saját megvalósításban, társulásban vagy más módon.

  Az eddigi hazai pályázati források folyamatosan szűkültek, szerepüket átvették az Uniós pályázatok, ahol külön egy-egy településnek egyedül kevés esélye van forráshoz jutnia. A települések összefogva eredményesebben pályázhatnak egy-egy közös tervre.

  Tehát az „én ezt kívánom megvalósítani mondatok” egyre kevésbé időszerűek, mert jövőben egyre inkább  a pályázati pénzek elnyeréséhez több település megegyezésére (konszenzusára) van szükség.

   

  Javaslataikat, észrevételeiket köszönöm. Programomba a folyamatban lévők közé, mindazokat beemeltem, melyek összeegyeztethetőek értékrendemmel, meglátásom szerint hitelesen képviselhetem azokat megvalósulásuk során.

   

  Az új javaslatok megvalósulásához szükséges:

   

  -         a 2010-2014 évi ciklusprogram melyben a javaslatok szerepelnek. Azt én elkészítem, s az elfogadást követően a végrehajtást irányítom

  -

  -         Képviselő-testület, melynek feladata a stratégiai döntések meghozatala. A képviselő-testület tagjairól Önök döntenek

   

  -         Szolgáltató Hivatal (KÖRJEGYZŐSÉG) – Adott- a fent írtakkal

   

  -         Pénzügyi erőforrás – Részben adott, azonban a jelentősebb fejlesztésekhez szükséges forrásokra pályázni kell.

   

  -         Közösségi összefogás, aktivitás – a falu lakói, civil szervezetei, egyházi közösségei, vállalkozásai között - adott

   

  TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

   

   

  Programomban törekedtem összefoglalni mindazt a tevékenységsort, melyet már végzünk, melynek elkezdését fontosnak tartják, tartom. Kérem Önöket, hogy éljünk választópolgári kötelezettségünkkel.

   

  2010.OKTÓBER 3-ÁN, MENJÜNK EL SZAVAZNI!

   

  Adják felhatalmazásukat polgármesteri szolgálatom folytatására, válasszuk meg a program megvalósítását segíteni tudó és akaró települési képviselőket, járuljunk hozzá a megyei közgyűlés felállításához.

  Csak együtt sikerülhet!

   

  Az elmúlt 4 évben olyan folyamatok indultak el, melyek megteremtik a lehetőségét a folyamatos fejlődésnek. Ezek az eredmények 4 év alatt annak voltak köszönhetők, hogy a Képviselő-testület nagy része elkötelezett a település felé, nem pedig az egyéni érdekeit képviselte. Azt akarjuk ugyanakkor, hogy

   

  Kaposfő ne álljon meg félúton…

   

  A szavazófülkében a választások napján, október 3-án 6.00-tól, 19.00- óráig a Körjegyzőség (Kossuth L. u. 221.), valamint a Takarékszövetkezet mögötti klubhelyiség (Kossuth L. u. 163.) helyszíneken nyilváníthatjuk ki az akaratunkat, minél többen tegyük ezt!

   

   

  KÖSZÖNÖM BIZALMUKAT!

   

  Sztányi Tibor

  polgármester jelölt

   

  Amennyiben velem vagy elképzeléseimmel kapcsolatban további részletek után érdeklődik, kérem, látogasson el a  www.sztanyitibor.hu oldalamra.

  Vissza az előző oldalra

  Hozzászólások (1 db)

  egy képviselő jelölt

  2010. 10. 02. 12:38

  Remélen Ön lesz a befutó!

  Szólj hozzá Te is!

  Ellenőrző kód:

  A moderálási irányelveket elfogadom

  Ugrás fel